0961046567

Hotline bán hàng

Mua hàng

Thời gian 7:30 - 22:00

Kinh Phật là gì? Có các loại kinh Phật nào

Trần Hoài Lâm 3 năm trước

Trong Phật Giáo Kinh Phật được truyền lại bao đời nay nhờ truyền thống, tụng, đọc thuộc lòng. Đến khi có hệ thống chữ viết thì kinh Phật được chép lại thành văn bản như hiện nay.
Vậy kinh Phật là gì, có các loại kinh Phật nào mới các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Kinh Phật là gì?

Kinh Phật là những lời dạy của Đức Phật dưới hình thức văn tự hoặc truyền khẩu, được bắt đầu bằng các chữ "Như vậy tôi nghe" (Như thị ngã văn). Với danh xưng tôi nghĩa là chỉ tôn giả An Nan (Người  nghe trực tiếp lời Phật và thuật lại). Ý nghĩa của câu nói này là xác nhận lời trong kinh chính là lời của Phật nói.

Kinh là lời Phật dạy bằng tiếng phạn gọi đầy đủ là Tu Đa La (dịch là Khế Kinh). Theo nghĩa đen thì từ Kinh còn được hiểu là sợi tơ thẳng xuyên suốt, sách Phật cũng được gọi là Kinh vì cũng có tác dụng xuyên suốt những lời dạy cảu Đức Phật. Sở dĩ Kinh Phật được gọi là Khế Kinh bởi vì chúng khế hợp với đạo lý của Phật Dạy cũng như Khế hợp với căn cơ của người nghe.

Ý nghĩa của chữ kinh mới đầu rất đơn giản, kinh trong tiếng Pali viết là sutta, và tiếng Sanskrit là sūtra. Có ý nghĩa chình là những lời dạy của Đức Phật về đạo đức, giải thoát và chân lý. Rộng hơn thì Kinh còn được hiểu là những thể loại văn học trong Phật Giáo, Tạng kinh hay nói chung là cho ba kho tàng văn học Phật giáo Như: Kinh, Luật, Luận.

Tổng hợp những loại kinh Phật thường tụng

Mỗi tập kinh Phật đều có những ý nghĩa chỉ dạy, giáo huấn tuỳ với từng căn cơ của chúng sanh. Do đó để biết được công đức của từng loại để tụng kinh thì người cư sĩ nên phải hiểu đại khái và toám lược được ý nghĩa của mỗi cuốn kinh.

Dưới đây là bao gốm 8 bộ kinh Phật thường tụng:

  • Kinh A Di Ðà
  • Kinh Phổ Môn
  • Kinh Dược Sư
  • Kinh Thủy Sám
  • Kinh Ðịa Tạng
  • Kinh Báo Ân
  • Kinh Lương Hoàng sám
  • Kinh Pháp Hoa

Kinh Phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn tu phổ cập sâu rộng trong thập phương pháp giới... là tâm tông của ba đời chư Phật, cũng vừa là hương hoa màu sắc truyền giáo của đức Phật. Để hiểu được kinh Phật, quý vị cần vững vàng, kiên trì, siêng năng tu học, xác định sở học của mình đang ở đâu thì bắt đầu tụng, đọc từ đó. Khi học, đọc kinh Phật, quý vị cũng không nên quá cố chấp câu nệ vào kinh mà sinh các bệnh chúng sinh khó chữa trị. 

 

Tin khác:

- Cách thỉnh Phật Di Lặc về nhà đúng cách

- Chú đại bi tiếng phạn là gì? Tụng chú đại bi như thế nào

, Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!

0 Đánh giá bài viết này

Chọn đánh giá của bạn